Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Liczba stron: 265
Rozmiar 10,1 MB
Data premiery: 2013-01-28
Tytuł: Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie
Autor: Korol Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Liczba stron: 265
Data premiery: 2013-01-28
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12676453

autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. . Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie Ebook. W opracowaniu szczegółowo omówiono: etapy rozwoju metod analizy finansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej dotyczącej: rentowności, płynności, sprawności i zadłużenia, nowe warianty dezagregacji wskaźników, optymalne wartości dla każdego wskaźnika finansowego z uwzględnieniem ich wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw (stymulanta, dominanta, destymulanta), wady i ograniczenia tradycyjnej analizy wskaźnikowej, teoretyczne założenia logiki rozmytej i możliwości jej zastosowania w analizie wskaźnikowej firm, nowe, opracowane przez autora, modele logiki rozmytej dla dwunastu wskaźników finansowych wraz z ich interpretacją. w publikacji zaprezentowano także wyniki testów skuteczności modeli logiki rozmytej dla 166 spółek akcyjnych. Adresaci: książka przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców, analityków, kontrolerów finansowych, a także studentów finansów i rachunkowości. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. Cennym uzupełnieniem książki jest aneks, w którym na przykładzie jednej spółki przedstawiono działanie dwóch modeli logiki rozmytej opracowanych przez autora. Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie Pdf.

Komentarze

Zostaw komentarz